POINT - Nowa Generacja Bezpieczeństwa
DYNAMICZNA FIRMA CARTYFIKAT WIARYGODNOŚ BIZNESOWEJ ZŁOTY CERTYFIKAT RZETELNOŚCI

Ogólne pojęcie oznaczające proces weryfikacji tożsamości użytkownika i/lub urządzenia biorącego udział w procesie wymiany danych albo autentyczności dokumentu. W uproszeczeniu - autentyfikacja polega na sprawdzeniu, czy "druga strona" (użytkownik lub maszyna) jest w rzeczywistości tym, za kogo się podaje oraz, czy jest upoważniona do dostępu do określonych zasobów (uwierzytelnianie z kontrolą uprawnień).

Uwierzytelnienie może odbywać się przy pomocy hasła statycznego (np. logowanie użytkownika), hasła dynamicznego (logowanie z użyciem tokenu, stosowane przez niektóre banki do autoryzacji transakcji zlecanych przez Internet), asymetrycznych metod kryptograficznych (poprzez szyfrowanie danych przy pomocy tzw. klucza publicznego; tak przygotowane dane po przesłaniu można odczytać tylko używajać klucza prywatnego, który upoważnia do uzyskania dostępu).

Możliwa jest również autoryzacja uzytkowników z użyciem danych biometrycznych (na podstawie cech takich, jak odciski palca, czy wzór siatkówki oka), ich bezpieczne stosowanie wymaga jednak posiadania odpowiednich czytników i oprogramowania.

 

   

Zapytanie ofertowe

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na ten temat zachęcamy do wypełnienia formularza ofertowego.