POINT - Nowa Generacja Bezpieczeństwa
DYNAMICZNA FIRMA CARTYFIKAT WIARYGODNOŚ BIZNESOWEJ ZŁOTY CERTYFIKAT RZETELNOŚCI

Nasi specjaliści z Działu Audytu IT i  Bezpieczeństwa Informacji posiadają szerokie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo danych pod względem proceduralnym oraz technicznym (fizycznym).

Doświadczenie zdobyte przy różnorodnych projektach i pracach konsultingowych, pozwala nam na realizację powierzonych zadań, od etapu projektowania polityki bezpieczeństwa po wdrażanie wybranego rozwiązania, niezależnie od skali przedsięwzięcia.

Zakres naszych usług obejmuje analizę w następujących obszarach:

    Zgodność z przepisami prawa i innymi regulacjami (normami)

    Bezpieczeństwo urządzeń końcowych

    Bezpieczeństwo rozwiązań sieciowych

    Bezpieczeństwo usług serwerowych

    Bezpieczeństwo aplikacji

Nasza metodyka  zapewnia dobór najkorzystniejszych usług i rozwiązań pod kątem potrzeb Klienta. Opieramy się na najlepszych praktykach i sprawdzonych standardach. Potrafimy zoptymalizować kluczowe procesy i czynniki organizacyjne oraz stworzyć realny plan minimalizujący ryzyko związane z utratą danych. Pozwala to obniżyć  koszty działalności,  opracować spójny i skoordynowany program nakładów inwestycyjnych na bezpieczeństwo informacji, zgodnie z realnymi potrzebami.

Proponujemy między innymi:

    Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) - norma PN-ISO/IEC 27001

    Opracowanie/weryfikację  Polityki Bezpieczeństwa lub procedur związanych z bezpieczeństwem informacji

    Audyt  zgodności przetwarzania danych z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych

    Audyt  mechanizmów i procedur bezpieczeństwa informacji

    Audyt planów ciągłości działania

    Audyt systemów informatycznych

    Audyt bezpieczeństwa aplikacji oraz baz danych

    Audyt powdrożeniowy

    Audyt legalności oprogramowania

    Testy penetracyjne

    Dobór rozwiązań infrastrukturalnych

    Warsztaty i szkolenia


Oferta  POINT - Audyt PDF

Zapytanie ofertowe

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na ten temat zachęcamy do wypełnienia formularza ofertowego.