diament Forbesa 2016Firma Point Sp. z o.o. znalazła się w prestiżowym gronie „Diamentów Forbesa 2016”. Miesięcznik Forbes co roku sporządza listę „Diamentów”, ranking przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie powiększały swoją wartość.
Listę „Diamentów Forbesa 2016” opracowano zgodnie z zasadami szwajcarskiej metody wyceny wartości firm. Wzięto pod uwagę wyniki finansowe oraz wartość majątku. Do sporządzenia wyceny wykorzystano dane uwzględniające m.in.: poziom sprzedaży, zysk netto, wartość majątku trwałego, należności oraz nakłady na inwestycje.
Lista tegorocznych Laureatów Diamentów Forbesa została publikowana w styczniu 2016 roku w magazynie Forbes.
2017-01-09-