16 maja 2018 roku firma Point sp. z o. o. uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Certyfikat ten jest międzynarodową normą. Wydawany jest na okres dwóch lat, a jego odnowienie wiąże się ze spełnieniem przez daną firmę wymagań w zakresie zarządzania jakością i spełnienia oczekiwań klienta poprzez świadczenie profesjonalnej obsługi i rozwiązywanie problemów technicznych. Certyfikat stanowi potwierdzenie spełnienia zasad w zakresie m.in. sprzedaży, wdrożeń, serwisu urządzeń i oprogramowania informatycznego, świadczenia usług szkoleniowych,  doradczych oraz prowadzenia audytów w zakresie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania.

Mamy przyjemność poinformować, że certyfikat wydany pod numerem 484980 został odnowiony do 15 maja 2024 roku. Regularne zdobywanie certyfikatów jest potwierdzeniem kompetencji i dostarczania usług najwyższej jakości przez Point Sp. z o.o. Odnowienie ISO 9001:2015 jest dla nas istotne, gdyż zadowolenie i dobre relacje z klientami są dla naszej firmy najwyższą formą wyróżnienia.

point iso 9001 certyfikat

2021-08-02-