Nasze rozwiązania

Poznaj szeroki wachlarz możliwości w dziedzinie bezpieczeństwa

Systemy antywirusowe

Systemy antywirusowe

Systemy antywirusowe są kluczowymi narzędziami w dzisiejszym świecie cyfrowym, zapewniając ochronę przed różnorodnymi zagrożeniami internetowymi. Ich głównym celem jest wykrywanie, blokowanie i usuwanie złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy, trojany, robaki czy ransomware. Działają one poprzez skanowanie plików i aktywności systemu w celu identyfikacji podejrzanych lub szkodliwych zachowań. Dodatkowo, systemy antywirusowe mogą oferować funkcje takie jak zapory sieciowe, ochrona przed phishingiem, monitorowanie aktywności sieciowej, filtrowanie stron www, szyfrowanie i wiele innych. Centralne zarządzanie i raportowanie o zdarzeniach ułatwia codzienną pracę administratorów. Dzięki takim systemom użytkownicy mogą być pewni, że ich dane oraz urządzenia są chronione przed atakami cybernetycznymi.

Systemy EDR

Systemy EDR

Systemy EDR (Endpoint Detection and Response) są zaawansowanymi narzędziami bezpieczeństwa, które oferują rozszerzoną ochronę dla urządzeń końcowych takich jak stacje i serwery. Zapewniają nie tylko wykrywanie, ale także reakcję na zaawansowane zagrożenia cybernetyczne. Dzięki funkcjom monitorowania i analizy aktywności urządzeń, systemy EDR potrafią identyfikować podejrzane zachowania oraz ataki na poziomie aplikacji i systemu operacyjnego. Ponadto, umożliwiają szybką reakcję poprzez izolację zainfekowanych urządzeń, blokowanie szkodliwego oprogramowania, możliwość usuwania skutków incydentu oraz śledzenie ścieżki ataku. Dodatkowo, dzięki technologii sztucznej inteligencji oraz uczeniu maszynowemu systemy EDR automatyzują proces wykrywania i reakcji na zagrożenia.

Systemy XDR

Systemy XDR

XDR (Extended Detection and Response) to zaawansowane rozwiązanie bezpieczeństwa, które integruje dane z wielu źródeł, takich jak urządzenia końcowe, serwery, poczta, sieci, chmura czy aplikacje, aby zapewnić kompleksową ochronę przed zaawansowanymi zagrożeniami cybernetycznymi. XDR idzie o krok dalej niż tradycyjne rozwiązania EDR, ponieważ umożliwia analizę kontekstu zdarzeń z różnych warstw infrastruktury IT, co pozwala na szybsze i bardziej skuteczne reagowanie na incydenty. Dzięki centralizacji danych oraz zastosowaniu zaawansowanych technologii analizy danych, XDR umożliwia wykrywanie złożonych ataków, które mogą obejmować wiele punktów końcowych i źródeł. XDR stanowi zatem nowoczesne podejście do bezpieczeństwa IT, adekwatne do dzisiejszych wyzwań.

Szyfrowanie

Szyfrowanie

Szyfrowanie jest kluczowym narzędziem w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, służącym do zabezpieczania danych poprzez ich konwersję na postać, która jest niezrozumiała dla osób nieuprawnionych. Głównym celem szyfrowania jest ochrona poufności danych, zapobiegając ich nieautoryzowanemu dostępowi lub odczytowi w przypadku przechwycenia lub kradzieży. Szyfrowanie jest używane w wielu kontekstach, począwszy od komunikacji internetowej (np. e-maile, transakcje online) po przechowywanie danych na urządzeniach (np. dyski twarde, pendrive’y). Istnieją różne metody szyfrowania, takie jak symetryczne (używające jednego klucza do szyfrowania i deszyfrowania) i asymetryczne (używające pary kluczy – publicznego i prywatnego). Szyfrowanie pomaga zatem zapewnić prywatność, integralność i poufność danych.

Zarządzanie tożsamością

Zarządzanie tożsamością

Systemy zarządzania tożsamością (IAM) służą do zarządzania cyfrowymi tożsamościami użytkowników oraz ich uprawnieniami w organizacji. Głównym celem IAM jest zapewnienie bezpiecznego i efektywnego dostępu do zasobów informatycznych, takich jak aplikacje, systemy, sieci czy dane, poprzez kontrolę i autoryzację użytkowników na podstawie ich identyfikacji i uwierzytelnienia, jak również automatyzację takich procesów. IAM obejmuje procesy takie jak tworzenie, zarządzanie, udostępnianie oraz usuwanie kont użytkowników, jak również kontrolę uprawnień i dostępu do zasobów. Dzięki IAM organizacje mogą skutecznie zarządzać złożonymi środowiskami IT oraz zabezpieczyć się przed ryzykiem związanym z nieuprawnionym dostępem, kradzieżą tożsamości czy naruszeniami zgodności regulacyjnej.

Dwuskładnikowe uwierzytelnianie

Dwuskładnikowe uwierzytelnianie

Dwuskładnikowe uwierzytelnianie (2FA) to metoda potwierdzania tożsamości użytkownika, która wymaga podania dwóch różnych form uwierzytelnienia w celu uzyskania dostępu do konta lub systemu. Zazwyczaj obejmuje to coś, co użytkownik zna (np. hasło) oraz coś, co użytkownik posiada (np. kod generowany przez aplikację mobilną lub wysyłany SMS-em). Głównym celem 2FA jest zwiększenie bezpieczeństwa poprzez dodanie dodatkowej warstwy ochrony, która utrudnia nieuprawnionym osobom dostęp do konta, nawet jeśli znają hasło. Ta metoda uwierzytelniania jest skuteczną obroną przed kradzieżą tożsamości i atakami typu „phishing”, ponieważ nawet jeśli złoczyńca uzyska dostęp do hasła, nadal potrzebuje drugiego czynnika uwierzytelniającego, który zazwyczaj jest w posiadaniu właściciela konta.

NDR

NDR

NDR (Network Detection and Response) to zaawansowane narzędzie bezpieczeństwa, które ma na celu wykrywanie i reagowanie na zagrożenia w sieciach komputerowych. Jest to odpowiedź na rosnącą liczbę zaawansowanych ataków, które obejmują różne warstwy infrastruktury IT. NDR analizuje ruch sieciowy w czasie rzeczywistym, identyfikując podejrzane zachowania i wzorce, które mogą wskazywać na obecność złośliwego oprogramowania lub ataków. Dzięki temu umożliwia szybką reakcję na incydenty minimalizując szkody. Dodatkowo, NDR może integrować się z innymi narzędziami bezpieczeństwa, takimi jak SIEM, aby zapewnić kompleksową ochronę przed różnorodnymi zagrożeniami. Korzyści z wdrożenia NDR obejmują szybką wykrywalność incydentów, skuteczną reakcję na ataki oraz zwiększenie widoczności w sieci.

SIEM

SIEM

System zarządzania zdarzeniami i informacjami bezpieczeństwa (SIEM) to kompleksowe narzędzie analizujące dane z różnych źródeł w celu wykrywania i reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym. SIEM zbiera, normalizuje i analizuje dzienniki zdarzeń z różnych systemów, aplikacji i urządzeń sieciowych, identyfikując podejrzane lub nietypowe aktywności łącząc wszystkie elementy w jedną całość. Następnie generuje alert, który informuje personel bezpieczeństwa o potencjalnym incydencie, umożliwiając szybką reakcję i rozwiązanie problemu. SIEM umożliwia również korzystanie z zaawansowanych funkcji analizy danych, takich jak korelacja zdarzeń, wykrywanie wzorców i zachowań oraz przewidywanie zagrożeń, co pozwala na skuteczniejsze wykrywanie incydentów i minimalizowanie ryzyka.

SOAR

SOAR

SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response) to platforma integrująca procesy zarządzania incydentami bezpieczeństwa, automatyzująca zadania i koordynująca działania obronne w celu skutecznego reagowania na zagrożenia. SOAR wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego i analizę danych, aby identyfikować, priorytetyzować i odpowiednio reagować na incydenty bezpieczeństwa. Platforma ta umożliwia integrację różnych narzędzi bezpieczeństwa, takich jak SIEM, NDR czy systemy detekcji zagrożeń, aby zoptymalizować procesy reagowania na ataki. Dodatkowo, SOAR automatyzuje rutynowe zadania, takie jak analiza alertów, zbieranie danych i uruchamianie odpowiednich procedur reagowania, co pozwala zespołom bezpieczeństwa skoncentrować się na bardziej złożonych zadaniach i szybszej pracy.

Deceptory

Deceptory

Deceptory, zwane także honeypotami lub honeynets, to narzędzia bezpieczeństwa używane do przyciągania i monitorowania potencjalnych ataków na sieci komputerowe. Deceptory są udawanymi celami, które imitują rzeczywiste zasoby, takie jak serwery, aplikacje czy dane, ale są one specjalnie zaprojektowane, aby przyciągnąć uwagę cyberprzestępców. Kiedy potencjalny atakujący próbuje uzyskać dostęp do deceptora lub interakcji z nim, wszystkie ich działania są rejestrowane i analizowane, co pozwala na identyfikację technik ataku, metodę działania przeciwnika oraz wykrywanie nowych zagrożeń. Deceptory mogą być wykorzystywane w różnych celach, takich jak zbieranie informacji o atakach, testowanie skuteczności systemów zabezpieczeń czy przyciąganie uwagi atakujących od rzeczywistych zasobów.

Ochrona poczty

Ochrona poczty

Poczta elektroniczna to podstawowy wektor ataku dzisiejszych czasów. Ochrona poczty staje się zatem kluczowa. Składa się na zestaw działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w organizacji. Obejmuje filtrację antyspamową i antymalware, która eliminuje niechciane wiadomości oraz złośliwe załączniki. Szyfrowanie poczty zapewnia poufność danych przesyłanych drogą elektroniczną. Autoryzacja nadawców (np. SPF, DKIM, DMARC) pozwala na weryfikację autentyczności wiadomości i zapobieganie phishingowi. Dodatkowe funkcjonalności takie jak skanowanie załączników w środowisku sandbox, ponowne skanowanie linków po kliknięciu przez użytkownika, czy też usuwanie aktywnego kodu z plików PDF/Office znacząco podnoszą poziom bezpieczeństwa.

Sandboxing

Sandboxing

Sandboxing to technika stosowana w bezpieczeństwie komputerowym, polegająca na uruchamianiu podejrzanych plików lub aplikacji w izolowanym środowisku, na różnych systemach operacyjnych i w zasymulowanych określonych okolicznościach. To pozwala na analizę działania i ewentualnych zagrożeń, nie narażając głównego systemu produkcyjnego na ryzyko zainfekowania. Sandboxing jest szczególnie skuteczne w wykrywaniu nowych, nieznanych wcześniej rodzajów złośliwego oprogramowania, ponieważ umożliwia badanie zachowania programów w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, zanim zagrożenie zostanie dostarczone do użytkownika. Dzięki sandboxingowi organizacje mogą zwiększyć skuteczność wykrywania i reagowania na cyberzagrożenia, minimalizując ryzyko naruszenia bezpieczeństwa swoich systemów.

PAM

PAM

PAM (Privileged Access Management) to zestaw praktyk i narzędzi zapewniających bezpieczny dostęp do zasobów przez użytkowników o uprzywilejowanych uprawnieniach. Szczególnie chodzi tu o administratorów, zewnętrznych wykonawców, zdalny serwis urządzeń i systemów produkcyjnych, słowem wszystkich mających administracyjny dostęp do zasobów organizacji. PAM kontroluje zatem dostęp do kluczowych systemów i danych, monitorując i rejestrując aktywność użytkowników, co minimalizuje ryzyko nadużyć. PAM obejmuje zarządzanie uprawnieniami użytkowników, monitorowanie i audyt ich prac nawet do poziomu używanych komend, rotacje haseł oraz wymuszanie silnych polityk hasłowych, wielopoziomową autoryzacje oraz zarządzanie sesjami. Dodatkowo dostarcza narzędzia do rozliczania prac zewnętrznych wykonawców za faktycznie wykonaną pracę.

DLP

DLP

DLP (Data Loss Prevention) to strategia i technologie zapobiegające nieuprawnionemu wydostawaniu się poufnych danych z organizacji. System identyfikuje i klasyfikuje krytyczne dane organizacji (np. dane osobowe), następnie monitoruje ruch na tych danych taki jak zapisywanie, udostępnianie, czy przesyłanie. Wykorzystywane narzędzia do analizy treści (Content Analysis), wykrywania wzorców (Pattern Matching) czy odczytywania treści z obrazka (OCR). W przypadku wykrycia złamania ściśle określonych polityk pracy na danych podejmowana jest decyzja o zablokowaniu aktywności użytkownika, poinformowanie przełożonego, a także możliwe jest zebranie materiału dowodowego z takiego incydentu. Dzięki temu organizacje mogą zapobiegać wyciekom danych, zachować ich poufność i zgodność z regulacjami ochrony danych.

WAF

WAF

WAF (Web Application Firewall) to rodzaj zapory sieciowej, która chroni aplikacje internetowe przed atakami sieciowymi, takimi jak SQL injection, cross-site scripting (XSS), naruszenie autentykacji i kontroli dostępu, ataki typu brute-force oraz DDoS (Distributed Denial of Service). WAF działa na różnych poziomach aplikacji analizując ruch HTTP/HTTPS, blokując niebezpieczne żądania i filtrując złośliwe treści. Dzięki temu zapewnia ochronę przed lukami w zabezpieczeniach aplikacji, minimalizując ryzyko ataków i utraty danych. Implementacja zgodnie z OWASP (Open Web Application Security Project) zapewnia dodatkową warstwę zabezpieczeń. Ponadto, niektóre WAFy mogą odciążać serwery poprzez dekrypcję SSL, umożliwiając skuteczną analizę ruchu szyfrowanego.

Skanery podatności

Skanery podatności

Skanery podatności to narzędzia stosowane w celu identyfikacji i oceny luk w zabezpieczeniach oraz potencjalnych podatnościach w systemach informatycznych, aplikacjach internetowych i sieciach komputerowych. Te narzędzia przeszukują systemy w poszukiwaniu słabych punktów, które mogą być wykorzystane przez atakujących do nieautoryzowanego dostępu, kradzieży danych lub innego rodzaju ataku. Skanery podatności działają poprzez analizę konfiguracji systemów, aplikacji i sieci oraz przeprowadzanie testów na podstawie znanych podatności i scenariuszy ataków. Wykrywają one potencjalne luki w zabezpieczeniach, takie jak błędy w oprogramowaniu, nieaktualne wersje, słabe hasła, niewłaściwe konfiguracje oraz inne zagrożenia, które mogą prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa.

Zaufani Partnerzy

Wspólnie przeciwko cybernetycznym zagrożeniom – Razem silniejsi

POINT w liczbach

Działamy od 1998 roku

0
Klientów
0
Wdrożeń
0 tys.
Licencji
0
Certyfikatów