Zarząd Point Sp. z o.o. w trosce o swoich klientów i w oparciu o długoletnią z nimi współpracę, bazując na najnowszych technologiach oraz mając do dyspozycji doświadczony i wysoko wykwalifikowany zespół pracowników zobowiązuje się do realizacji Polityki Systemu Zarządzania Jakością.

Naszym nadrzędnym celem jest dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług, utrzymanie znaczącej i stale rosnącej pozycji na rynku oraz uzyskanie opinii firmy niezawodnej, uwzględniającej potrzeby wszystkich naszych klientów, partnerów oraz pracowników dbając przy tym o spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa informacji.

Powyższe staramy się realizować poprzez:

  • ciągłe, systematyczne dbanie o jakość naszych produktów i usług,
  • dążenie do pełnego spełnienia oczekiwań naszych klientów,
  • rozwijanie wzajemnie korzystnej współpracy z dostawcami w celu polepszania jakości oferowanych produktów i usług,
  • ochrona danych informatycznych i wzmacnianie zaufania naszych klientów oraz partnerów biznesowych w zakresie bezpieczeństwa informacji,
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników poprzez system szkoleń ukierunkowanych na zagadnienia związane z jakością oraz bezpieczeństwem informacji,
  • zaangażowanie wszystkich Pracowników w działania na rzecz jakości oraz bezpieczeństwa informacji,
  • systematyczne monitorowanie tendencji rynku dla uzyskania najwyższego poziomu świadczonych usług.

Kierownictwo i personel zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz przestrzeganie wymagań prawnych związanych z bezpieczeństwem informacji.

Pracownicy Point Sp. z o.o. zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w realizacji postanowień Polityki Jakości oraz w osiąganiu celów zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.

Zarząd Point Sp. z o.o. odpowiedzialny jest za ustanowienie, kontynuowanie i przegląd niniejszej Polityki Jakości oraz zapewnienie, iż jest ona znana wszystkim pracownikom.

Piotr Piotrowski

Pobierz Politykę Jakości w pliku PDF