Nasze rozwiązania

Projektowanie, implementacja i zarządzanie bezpiecznymi sieciami komunikacyjnymi

Firewall/NGF

Next-Generation Firewall (NGFW)

Firewalle następnej generacji (NGFW) to zaawansowane rozwiązania bezpieczeństwa sieciowego, łączące tradycyjne funkcje firewalla z dodatkowymi możliwościami ochrony przed zaawansowanymi zagrożeniami. Służą one monitorowaniu i kontrolowaniu ruchu sieciowego na poziomie aplikacji, co umożliwia bardziej precyzyjne analizowanie komunikacji. NGFW mogą analizować treść pakietów danych, wykrywać i blokować ataki, kontrolować aplikacje oraz korzystać ze sztucznej inteligencji do identyfikacji niebezpiecznych zachowań. Dodatkowo, często integrują funkcje takie jak IPS (Intrusion Prevention System), czy filtrowanie treści internetowych. Dzięki temu są bardziej skuteczne w zapobieganiu różnorodnym atakom sieciowym i chronieniu infrastruktury przed nowoczesnymi zagrożeniami cybernetycznymi.

SD-WAN

SD-WAN

SD-WAN, czyli Software-Defined Wide Area Network, to technologia zapewniająca elastyczne, efektywne i bezpieczne zarządzanie sieciami WAN. Głównym jej celem jest optymalizacja przesyłania danych pomiędzy różnymi lokalizacjami, takimi jak oddziały firmy czy filie, poprzez inteligentne wykorzystanie wielu ścieżek komunikacyjnych, w tym Internetu. SD-WAN umożliwia dynamiczne kierowanie ruchem sieciowym na podstawie aktualnych warunków sieciowych, co przekłada się na lepszą wydajność i stabilność połączeń. Dodatkowo, SD-WAN pozwala na szybką implementację zmian w konfiguracji sieciowej oraz automatyzację zarządzania, co znacznie redukuje koszty operacyjne i upraszcza administrowanie siecią. Ponadto zapewnia mechanizmy zwiększające bezpieczeństwo, takie jak szyfrowanie danych i uwierzytelnianie.

VPN/ZTNA

VPN/ZTNA

Zdalny dostęp dla użytkowników może być realizowany za pomocą technologii VPN oraz ZTNA. Virtual Private Network (VPN) tworzy bezpieczne i szyfrowane połączenie między urządzeniem użytkownika a siecią prywatną przez publiczną infrastrukturę, taką jak Internet. VPN zapewnia poufność i integralność, co pozwala użytkownikom na bezpieczne korzystanie z zasobów sieciowych z dowolnego miejsca. Zero Trust Network Access (ZTNA) to wyższy model bezpieczeństwa, w którym domyślnie nie ufa się żadnemu użytkownikowi, urządzeniu czy aplikacji w sieci. ZTNA ogranicza dostęp do zasobów sieciowych na podstawie tożsamości i kontekstu, niezależnie od lokalizacji użytkownika. Dzięki temu zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, eliminując zaufanie domyślne i redukując powierzchnię ataku.

SASE

SASE

SASE (Secure Access Service Edge) to architektura łącząca funkcje bezpieczeństwa i sieci szerokopasmowych w jednym rozwiązaniu. Zapewnia bezpieczny dostęp do zasobów sieciowych z dowolnego miejsca i urządzenia. Wykorzystuje zasady ZTNA oraz integruje w sobie funkcje SD-WAN, eliminując potrzebę zarządzania wieloma systemami. SASE to także odpowiedź na potrzebę elastyczności i skalowalności w dzisiejszych dynamicznych środowiskach biznesowych. Dzięki SASE organizacje mogą zredukować złożoność infrastruktury sieciowej oraz koszty operacyjne, jednocześnie poprawiając bezpieczeństwo danych i wydajność dostępu do aplikacji. Ta zintegrowana architektura pozwala na łatwiejsze wdrażanie i zarządzanie rozwiązaniami bezpieczeństwa oraz sieciami szerokopasmowymi, co jest kluczowe w dobie pracy zdalnej i rozproszonej.

Sieć przewodowa LAN

Sieć przewodowa LAN

Sieć LAN (Local Area Network) to infrastruktura komunikacyjna, która umożliwia połączenie urządzeń znajdujących się na niewielkim obszarze, takim jak biuro czy budynek. Jest to podstawowy element infrastruktury IT, pozwalający na współdzielenie zasobów, takich jak pliki czy drukarki, oraz na komunikację między nimi. W przypadku dużych organizacji, sieci LAN mogą być rozszerzone o koncept sieci fabric, co pozwala na integrowanie i zarządzanie wieloma punktami dostępu oraz urządzeniami w spójnym systemie. Sieci fabric charakteryzują się automatyzacją pracy, elastycznością, skalowalnością i wydajnością, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem dla dużych organizacji, które wymagają szybkiego i niezawodnego przesyłania dużych ilości danych między urządzeniami w sieci.

Sieć bezprzewodowa WLAN

Sieć bezprzewodowa WLAN

Sieci WLAN (Wireless Local Area Network) to infrastruktury komunikacyjne umożliwiające bezprzewodowe połączenie urządzeń na niewielkim obszarze, takim jak dom, biuro czy kampus uniwersytecki. Zamiast okablowania, sieci WLAN wykorzystują fale radiowe do transmisji danych, co zapewnia użytkownikom mobilność i elastyczność w korzystaniu z sieci. Urządzenia w sieci WLAN łączą się z punktem dostępu (Access Point – AP), który pełni rolę centralnego węzła sieciowego. Sieci WLAN mogą być zabezpieczone za pomocą protokołów szyfrowania, takich jak WPA2 czy WPA3, co chroni dane przed nieautoryzowanym dostępem. Zalety sieci WLAN to m.in. łatwość instalacji, brak potrzeby okablowania oraz możliwość dostępu do sieci z dowolnego miejsca i urządzenia znajdującego się w zasięgu sygnału.

Kontrola dostępu do sieci NAC

Kontrola dostępu do sieci NAC

System kontroli dostępu do sieci (NAC, Network Access Control) to podstawa bezpieczeństwa sieci LAN/WLAN. NAC umożliwia określenie które urządzenia mają prawo do połączenia się z siecią oraz jakie zasoby sieciowe mogą uzyskać. Proces kontroli dostępu może obejmować autoryzację, uwierzytelnianie i inspekcję stanu urządzenia. Głównym celem NAC jest zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do sieci oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z niezaufanymi urządzeniami. Wdrożenie NAC pozwala organizacjom na zwiększenie bezpieczeństwa sieci poprzez kontrolę dostępu do zasobów oraz identyfikację i izolację potencjalnie szkodliwych urządzeń. Dodatkowo, NAC umożliwia monitorowanie i audytowanie aktywności w sieci, co jest istotne dla zapewnienia zgodności z przepisami oraz śledzenia działań podejrzanych.

Analityka sieciowa

Analityka sieciowa

Analityka sieci LAN/WLAN to proces zbierania, analizowania i interpretowania danych związanych z działaniem infrastruktury sieciowej lokalnej i bezprzewodowej. Ten rodzaj analizy ma na celu zrozumienie wydajności, bezpieczeństwa oraz ogólnej kondycji sieci, a także identyfikację problemów i optymalizację działania. Analityka sieci LAN/WLAN obejmuje monitorowanie ruchu sieciowego, wykrywanie anomali i ataków, analizę wydajności przesyłania danych oraz ocenę jakości połączenia. Całość ma zapewnić administratorowi szybką informację o stanie zarządzanej przez niego sieci. Dzięki temu organizacje mogą szybko reagować na problemy sieciowe, optymalizować wydajność oraz zwiększać bezpieczeństwo, co ma kluczowe znaczenie w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym.

Ochrona DDOS

Ochrona DDOS

Ochrona przed atakami DDoS (Distributed Denial of Service) służy zapobieganiu i minimalizowaniu skutków ataków, które polegają na przeciążeniu zasobów sieciowych, serwerów lub aplikacji poprzez nadmierny ruch z wielu źródeł. Te ataki mają na celu uniemożliwienie dostępu do usług online lub aplikacji, powodując ich niedostępność. Mechanizmy ochrony przed atakami DDoS identyfikują nieprawidłowy ruch sieciowy i blokują go, aby chronić infrastrukturę sieciową przed przeciążeniem. Systemy te mogą wykorzystywać różnorodne techniki, takie jak analiza ruchu sieciowego, filtrowanie pakietów oraz rozproszone serwery proxy. Dzięki ochronie przed atakami DDoS, organizacje mogą zachować dostępność swoich usług online oraz zminimalizować wpływ ataków na działanie ich infrastruktury IT i biznesowej.

Zaufani Partnerzy

Wspólnie przeciwko cybernetycznym zagrożeniom – Razem silniejsi

POINT w liczbach

Działamy od 1998 roku

0
Klientów
0
Wdrożeń
0 tys.
Licencji
0
Certyfikatów