Zarządzanie

Oferujemy usługi zarządzania zabezpieczeniem stacji, serwerów i poczty dla firm nie posiadających własnych zasobów kadrowych oraz chcących skorzystać z ochrony zapewnianej przez specjalistów.