Backup

Tworzenie kopii zapasowych

W środowisku biznesowym najważniejsi są ludzie wykonujący pracę, ciągłość ich pracy i dane, z których korzystają. Konfiguracja środowiska informatycznego wpływa na ciągłość pracy i sposób przechowywania danych. Częścią tego środowiska powinny być kopie zapasowe, wykonywane w celu zabezpieczenia się przed poważną awarią serwerów, która prowadzi do utraty przechowywanych na nich danych.

Wiele przedsiębiorstw oraz instytucji uznaje prawdopodobieństwo utraty danych za niewielkie, nie przykładając wagi do potencjalnych strat. Wykonywanie kopii zapasowych często przyjmuje formę nagrywania najważniejszych danych na płyty CD lub DVD i przechowywania ich w tych samych pomieszczeniach, gdzie znajdują się pierwotne dane. Najważniejszym celem dla zarządzających biznesem w sytuacji utraty danych jest możliwie najszybsze przywrócenie sprawności operacyjnej przedsiębiorstwa. Niektóre dane mogą mieć wymierną wartość pieniężną, a ich utrata może wiązać się z poniesieniem znacznych kosztów odtworzeniowych.

Oferujemy rozwiązania liderów w tej dziedzinie zabezpieczenia danych.