Systemy UTM

UTM – Zintegrowane systemy bezpieczeństwa. Termin UTM (Unified Threat Management) oznacza rozwiązania, najczęściej sprzętowe, integrujące wszystkie elementy niezbędne do kompletnego zabezpieczenia i monitorowania sieci komputerowych.

Wybór zapory ogniowej UTM dla przedsiębiorstwa jest dużo większym problemem niż wybór prostego systemu zabezpieczeń. Producenci najczęściej nie przedstawiają jasnej informacji dotyczącej realizowanych przez dane rozwiązanie funkcji. Gdy rozważamy zakup zapory ogniowej UTM dla przedsiębiorstwa warto zwrócić uwagę na cztery kluczowe zagadnienia: wydajność, zestaw funkcjonalności UTM, integrację z siecią i zarządzanie. Część z nich nakłada się na wymagania stawiane tradycyjnej zaporze ogniowej, ale niektóre muszą zostać ocenione pod względem specyficznych potrzeb.

Wydajność jest kluczowym parametrem przy wyborze rozwiązania, ponieważ funkcje UTM są realizowane wysokim kosztem wydajności. Bez zaakceptowanej procedury badania wydajności zapory UTM, administratorzy oceniają ten parametr włączając urządzenie w istniejącą infrastrukturę sieciową. Nie można pominąć tego kroku lub wykonania porównywalnych badań w zbliżonej sieci testowej. Wydajność urządzenia UTM jest w dużym stopniu zależna od szczegółowej konfiguracji i specyfiki ruchu. Bez wykonania koniecznych testów, możemy zainwestować w urządzenie, nie spełniające norm wydajnościowych dla danej sieci.

Inżynierowie firmy POINT Sp. z o. o. zapewniają dokładne zrozumienie, jakie funkcje i w jaki sposób odnoszą się do Państwa własnych wzorców ruchu i wymagań. Nasz dział Inżynierów przeprowadzi bezpłatne testy w Państwa środowisku sieciowym w celu doboru optymalnego rozwiązania.

Prowadzimy również certyfikowane szkolenia dla administartorów, którzy będą zarządzali rozwiązaniami UTM. Support Point wspomaga Państwa w całym etapie wdrożenia rozwiązania oraz świadczy pomoc do momentu zdobycia doświadczenia w pracy z produktem.