Audyty

Nasi specjaliści z Działu Audytu IT i Bezpieczeństwa Informacji mają wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo danych pod względem proceduralnym oraz technicznym (fizycznym). Doświadczenie zdobyte przy różnorodnych projektach i pracach konsultingowych pozwala nam na realizację powierzonych zadań na każdym etapie.

Zakres naszych usług obejmuje analizę w następujących obszarach:

 • Zgodność z przepisami prawa i innymi regulacjami (normami)
 • Bezpieczeństwo urządzeń końcowych
 • Bezpieczeństwo rozwiązań sieciowych
 • Bezpieczeństwo usług serwerowych
 • Bezpieczeństwo aplikacji

Nasza metodyka  zapewnia dobór najkorzystniejszych usług i rozwiązań dopasowanych indywidualnie do każdego Klienta. Opieramy się na praktyce i sprawdzonych standardach. Potrafimy zoptymalizować kluczowe procesy i czynniki organizacyjne oraz stworzyć realny plan minimalizujący ryzyko związane z utratą danych. Pozwala to obniżyć  koszty działalności oraz  opracować spójny i skoordynowany program nakładów inwestycyjnych na bezpieczeństwo informacji.

Proponujemy między innymi:

 • Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) – norma PN-ISO/IEC 27001
 • Opracowanie/weryfikację  Polityki Bezpieczeństwa lub procedur związanych z bezpieczeństwem informacji
 • Audyt  zgodności przetwarzania danych z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych
 • Audyt  mechanizmów i procedur bezpieczeństwa informacji
 • Audyt planów ciągłości działania
 • Audyt systemów informatycznych
 • Audyt bezpieczeństwa aplikacji oraz baz danych
 • Audyt powdrożeniowy
 • Audyt legalności oprogramowania
 • Testy penetracyjne
 • Dobór rozwiązań infrastrukturalnych

Warsztaty i szkolenia