Outsourcing ABI

24 listopada 2014r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ułatwieniu działalności gospodarczej (tzw. IV pakiet deregulacyjny). Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2015 r.
Jedną ze znowelizowanych ustaw jest ustawa o ochronie danych osobowych.

Pierwsza ważna zmiana dotyczyć będzie funkcjonowania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) i rozszerzenia jego kompetencji w zakresie ochrony danych. Na podstawie poprzednich przepisów istniał spór czy Administrator Danych Osobowych jest zobligowany do powołania ABI jeżeli sam nie sprawuje tej funkcji, czy też jest to jego swobodna decyzja. Nowe przepisy wprost wskazują, że takiej konieczności nie ma. Jeżeli jednak ABI nie zostanie powołany wszystkie jego obowiązki przewidziane w ustawie wykonywać będzie sam administrator danych.

Wyznacz naszego eksperta na swojego Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
Powierz Nam odpowiedzialność za nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa.
W ramach usługi zwolnimy Cię z obowiązków ciążących na administratorze.

 Oferujemy:

  • Imienne wyznaczenie osoby reprezentującej Zamawiającego w charakterze Administratora Bezpieczeństwa Informacji
  • Przeprowadzanie regularnych działań kontrolnych w zakresie przestrzegania przez Zamawiającego zasad ochrony danych osobowych oraz zabezpieczenia systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe
  • Identyfikowanie zmian w zbiorach danych osobowych Zamawiającego oraz opiniowanie dopuszczalności przetwarzania danego zbioru pod kątem zgodności z regulacjami prawnymi
  • Bieżące aktualizowanie i uzupełnianie dokumentacji wymaganej w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  • Przygotowywanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
  • Przygotowywanie, w miarę potrzeb, wniosków do GIODO o rejestrację zbioru
  • Rekomendowanie zabezpieczeń informacji, w szczególności przetwarzanych z wykorzystaniem systemów informatycznych, oraz wsparcie w procesie wdrażania i eksploatacji zabezpieczeń
  • Udział w projektach wdrożeniowych nowych rozwiązań informatycznych, w charakterze konsultanta opiniującego zgodność mechanizmów zabezpieczających informacje z wymaganiami prawnymi i dobrymi praktykami
  • Cykliczne szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych w siedzibie Zamawiającego lub metodą wideokonferencji

W przypadku pytań o wycenę prosimy o kontakt:

Piotr Osóbka 
Audytor / Departament Bezpieczeństwa
Mobile: +48 506 018 942
Tel./Fax: +48 (22) 569 13 00
e-mail: [email protected]