Jak co roku, FBI zaprezentowało raport z podsumowaniem cyberprzestępczości. Za jego przygotowanie odpowiada dział Internet Crime Complaint Center (IC3). Najważniejszym wnioskiem płynącym z raportu jest wzrost strat o 22% względem 2022 roku. Liczba zgłoszeń o przestępstwach jakie wpłynęły do FBI wyniosła 880 000 i zwiększyła się o 10% rok do roku. Najczęściej atakowaną grupową wiekową były osoby po 60 roku życia.

W 2023 roku cyberataki w USA spowodowały stratę 12,5 miliarda dolarów

Źródło: Bleeping Computer

Kategoriami ataków, które najbardziej wzrosły w zestawieniu FBI były oszustwa podszywania się pod pomoc techniczną, wycieki danych, phishing oraz oszustwa polegające np. na wysyłaniu wiadomości o niedoręczeniu przesyłki (w Polsce również spotykane jako konieczność dopłaty niewielkiem kwoty, ze względu na zbyt dużą wagę paczki – w rzeczywistości były to często próby wyłudzenia danych).

Raport wspomina i podkreśla cztery przestępstwa online, które spowodowały największe straty finansowe w Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku: Business Email Compromise (BEC – czyli przykładowo podszywanie się pod inne osoby, pracowników, przełożonych itp), oszustwa inwestycyjne, ransomware oraz wsparcie techniczne/klientów oraz oszustwa związane z podszywaniem się pod jednostki rządowe.

W 2023 roku oszustwa BEC spowodowały straty w wysokości ponad 2,9 miliarda dolarów. Oszustwa inwestycyjne wzrosły w zeszłym roku o 38%, powodując straty w wysokości 4,57 miliarda dolarów.

W 2023 roku cyberataki w USA spowodowały stratę 12,5 miliarda dolarów

Źródło: Bleeping Computer

Źródło: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/fbi-us-lost-record-125-billion-to-online-crime-in-2023/

2024-07-05-